FCPX

Halftone版本更新记录

Halftone v1.0.0 AE插件半调圆点填充效果制作工具下载

Halftone v1.0.0 AE插件半调圆点填充效果制作工具下载

兼容AE CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5 Halftone v1.0.0 插件是一款半调圆点填充效果的AE插件,可以快速的将画面制作成圆点半调效果。 Halftone v1.0.0 AE插件能够修改颜色,形状,大小间距等参数。

FCPX