支持Mac系统:AE CC 2019,CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Cartoon Moblur v1.5.2 AE插件可以给图形添加卡通风格的运动模糊拖尾效果,是制作MG动画不错的选择。

Cartoon Moblur插件的模糊是基于图层运动而生成的,支持多种运动动画,也可用于调节层上使用。

立即下载