ProPanel V3 是制作中国风水墨飞溅晕开遮罩视频展示FCPX插件。

ProPanel V3 包含45种水墨飞溅晕开遮罩动态效果预设,使用非常简单,直接放置在视频素材轨道的上一个轨道即可制作视频遮罩。

ProPanel V3 可控制位置、大小、旋转、随机、形态、背景颜色、添加文字等众多控制属性,可以随意修改中文/英文标题输入文字。

ProPanel V3插件宣传视频:

Mac中文网为ProPanel V3插件位置截图:

ProPanel V3 FCPX插件制作中国风水墨飞溅晕开遮罩幻灯片视频

立即下载