PFS ProWall V2第二季是一款照片视频墙拼贴插件,在Final Cut Pro x中轻松快速地创建专业的视频墙、照片墙效果。

PFS ProWall V2包含超过30组动画效果,可以调节图片的扭曲,曲线的下降区域、间隔、大小位置、旋转、反射等参数属性设置。

还带操作使用视频教程!

PFS ProWall V2 宣传视频:

PFS ProWall V2 插件截图:

FCPX插件ProWall V2制作图片照片视频墙拼贴展示动画效果

FCPX软件最新版本下载:https://www.maczh.com/topic/final-cut-pro-x.html

ProWall第1季下载:https://www.maczh.com/fcpx/generators-prowall-v1.html

立即下载